El divendres 5 de juliol el vicerector de Qualitat i Formació Permanent de la UNED, Julio Bordas, juntament amb Montserrat Palma, directora del centre associat de la UNED de Girona, van mantenir una reunió amb el vicerector de Projectes Estratègics i Economia, Jesús Garcia-Gil, per abordar les vies de col·laboració entre les dues universitats i signar dos convenis.

 D’una banda, les dues institucions han signat un conveni marc de col·laboració internuniveristària que persegueix establir un marc estable per a la cooperació en l’àmbit de la docència i la recerca, de manera que, a tall d’exemple, es puguin proposar títols conjunts de postgrau, realitzar activitats de formació continuada, programes específics d’investigació, jornades científiques i formatives, intercanvi de personal tècnic i investigador, ús de locals, equips i mitjans instrumentals, i potenciar la mobilitat de professors i alumnes a través de convocatòries específiques.

De l’altra, una de les principals línies de col·laboració, sobre la qual ja s’ha avançat amb la signatura d’un conveni específic, és el foment de l’aprenentatge d’idiomes per part de la comunitat universitària, de manera que estudiants, personal docent i investigador, i d’administració i serveis tenen bonificacions en els preus dels cursos de llengües de la UNED, tant els que són semipresencials, en 14 llengües diferents, com els virtuals d’anglès. El Centre Associat de la UNED a les seves seus de Girona i Olot, ofereix tutories setmanals de les modalitats semipresencials d’anglès i francès.