UNED Garrotxa i l’Escola d’Art i Superior de Disseny van signar aquest dilluns 5 de maig, un conveni de col·laboració que es fonamenta en la voluntat d’ambdues institucions per cooperar i potenciar l’organització i difusió d’actes conjunts, l’intercanvi d’informació, la difusió de les respectives ofertes formatives i activitats educatives i culturals.

Els dos centres imparteixen estudis relacionats amb l’Art. UNED Garrotxa ofereix entre d’altres estudis, el Grau d’Història de l’Art i l’Escola d’Art dóna una àmplia formació en les especialitats d’Art i Disseny.

Aquest conveni permetrà establir mecanismes de col·laboració estable entre ambdues entitats, per fomentar les activitats que es duen terme entre els usuaris: estudiants, professors i personal d’administració i serveis. Van formalitzar la signatura del conveni Montserrat Palma, Directora d’UNED Girona i Antoni López, Director de l’Escola d’Art d’Olot conjuntament amb la Coordinadora de l’extensió comarcal UNED Garrotxa, Marta Mallarach.

En l’acte es va acordar crear una comissió de seguiment per dissenyar propostes de treball encaminades cap a un objectiu comú que beneficiï la formació educativa, l’estada en pràctiques i d’altres propostes d’uns col·lectius determinats tot afavorint les sinergies educatives d’àmbit local i provincial.