L’acord expressa la voluntat de les dues institucions d’establir mecanismes de col•laboració estables per fomentar les activitats que duen a terme ambdues institucions entre els usuaris, professors i estudiants.

Montserrat Palma, directora del centre associat de la UNED i F. Xavier Puig, director del PNZVG van signar l’acord que tindrà una vigència anual prorrogable, i que es fonamenta en la voluntat d’aquestes institucions per col•laborar i potenciar l’organització i la difusió d’actes conjunts, l’intercanvi d’informació, la difusió de les respectives ofertes formatives, activitats educatives i culturals.

La vinculació de la UNED a Girona amb el medi ambient ja fa uns quants anys que existeix amb l’oferta primer de la llicenciatura de Ciències Ambientals al centre de la UNED a la Garrotxa, i posteriorment del Grau de Ciències Ambientals després d’adaptar-se a l’estructura de l’EEES (Espai Europeu d’Estudis Superiors).

Aquest acord de col•laboració ja s’ha començat a materialitzar mitjançant el préstec d’una biblioteca mòbil sobre temàtica ambiental com a suport a la campanya d’informació per a les matrícules de l’oferta formativa del Centre Associat de la UNED a Girona.