• CURS D’ACCÉS  A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS 25 i 45 ANYS
  • GRAU EN  CIÈNCIES AMBIENTALS
  • GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART
  • IDIOMES: Anglès A2, B1,B2 i C1
  • CURSOS SÈNIOR PER MAJORS DE 50 ANYS