Després de 30 hores de formació aquest grup de persones de Palafrugell han pogut reconèixer 73 espècies d’ocells. Des d’esplugabous, martinets, agrons, bernats pescaires, gaigs, cucuts, falciots i un llarg etcètera. El curs ha constat d’unes classes teòriques i unes sortides de camp. La darrera, que es mostra a les imatges, correspon al Cortalet (Parc natural de l’Empordà) acompanyats de Jordi Sargatal i d’altres formadors.

Si desitgeu més informació sobre cursos cara al curs vinent, adreceu-vos a

l’ Elvira Sánchez de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell