Més informació:

Els estudiants del CUID de totes les modalitats semi-presencial, en línia i prova lliure realitzaran les proves finals en línia seguint el calendari establert per la Secretaria General.

Les dues proves orals (comprensió auditiva / expressió i interacció oral) es realitzaran a través de l’aplicació E-Oral. Les dues proves escrites (comprensió lectora i, si escau ús de la llengua / expressió escrita) es realitzaran a través de l ’eina Examen en temps real qualificable Quizz de la plataforma aLF o similar.

Està prevista una modalitat alternativa d’avaluació per a aquells estudiants que per motius justificats no puguin realitzar les proves finals en línia i s’oferirà informació més precisa al respecte en breu.

En tots els casos es facilitaran models perquè els estudiants es puguin familiaritzar amb el format de les proves abans de la seva celebració.

Les proves orals es realitzaran per E-oral entre el 26 de maig i el 2 de juny.