#LaUniversidadEnCasa

El portal web és un projecte del Ministeri d’Universitats i la CRUE  ha estat dissenyat per la UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància) i la UOC (Universitat Oferta de Catalunya), juntament amb la contribució de totes les universitats espanyoles

  • El portal Conectad@s: la universitat a casa» és una plataforma amb continguts útils per a la formació en línia: mòduls didàctics, continguts d’orientació metodològica, plataformes tecnològiques i programari, així com assessorament psicològic
  • Conectad@s: la universitat a casa neix amb l’objectiu de servir de suport a docents, estudiants i la societat en general en matèries d’educació online. Es tracta d’una iniciativa orientada a assessorar i posar a disposició recursos per al conjunt d’universitats de l’Estat per afrontar de la manera més efectiva l’actual tancament de l’espai educatiu presencial pel coronavirus.
  • El portal és un projecte del Ministeri d´Universitats i la CRUE; està dissenyat per la UNED i la UOC, juntament amb la contribució de totes les universitats espanyoles. El portal web recull un extens ventall de recursos d’orientació i formació per al professorat sobre metodologia de formació en línia, útil per al disseny i desenvolupament de cursos no presencials. Al portal s’ofereix a el personal investigador i docent, i també a l’estudiant, un ampli repertori de materials digitals i continguts en obert de diferents àrees de coneixement.
  • A més, tindrà entre els seus continguts una sèrie de conferències, consells, materials de divulgació i atenció personalitzada per a la cura psicològica dels que ho requereixin en aquestes circumstàncies tan excepcionals per l’estat d’alarma en què ens trobem ara mateix.
  • Amb aquesta mesura de solidaritat, responsabilitat social i col·laboració ciutadana, el Ministeri d’Universitats i la CRUE posen a disposició dels que hagin d’incorporar-se ràpidament a el sistema de formació en línia a causa de la crisi del coronavirus els recursos necessaris per a tal fi.
  • Tots els recursos de la plataforma #LaUniversidadEnCasa són gratuïts i estan enfocats tant a la comunitat universitària espanyola com a institucions d’ensenyament. Aquest portal s’anirà actualitzant en endavant amb aquest objectiu.