Convocatòria pública de tutories de la UNED per al curs 2023-2024.

 CONVOCATÒRIA I ANNEXOS:

El Centre Associat UNED Girona convoca places de professor -tutor de les assignatures que es detallen a l’annex I.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 20 de febrer a l’1 de març de 2023.

Al document “Calendari i procediment” trobareu les instruccions per enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que s’enviarà per correu electrònic a:

secretaria@girona.uned.es

Les persones seleccionades hauran de superar un curs d’ iniciació per a professors tutors durant el curs  2023-2024.

Les tutories són presencials, des del Centre Associat de Girona a Salt o des d’Olot o Figueres, si aixi s’indica al Annex 1. Simultàniament, s’emeten per webconferència.

  • Informació i documentació:

Convocatòria

Calendari i procediment

Annex I: Relació de places convocades

Annex II: Sol·licitud

Annex III: Model de currículum

Annex IV: Barem