Estic matriculat, i ara…

Una vegada t’hagis matriculat és important que amb el teu usuari i la teva clau, et donis d’alta al Campus Uned-e . En aquest espai hi trobaràs diversos serveis telemàtics personalitzats segons quina hagi estat la teva matrícula. També hi podràs trobar el teu c/e i els materials de tots els cursos virtuals.
Per entrar al Campus clica aquí

Comunicació amb el Centre:

Tot i que hauràs realitzat la teva matrícula de manera electrònica és important que et posis en contacte amb la teva seu de la Uned.
El nostre centre a través d’aquesta web serà l’eina de comunicació entre els tutors, l’administració i els estudiants.
Aquí hi trobaràs tota l’oferta acàdèmica, els horaris de les tutories presencials, els calendaris acadèmics, administratius i de pràctiques, qualsevol incidència que sorgeixi al llarg del curs, així com la informació sobre els pràcticums i les informacions de totes les assignatures.

Començar a estudiar: on trobo la informació?

A la guia de la teva carrera pots trobar orientacions generals amb informacions de com demanar convalidacions, certificacions acadèmiques, telèfons de contacte, dies i hores d’exàmens, etc. i també orientacions metodològiques de les assignatures amb informacions de l’equip docent, els objectius, el temari, la relació de material necessari per estudiar cada assignatura, l’avaluació, etc. Aquesta guia la trobaràs penjada a la web de la Seu Central o del Centre.
Pel que fa als llibres, aquí pots consultar o adquirir el material didàctic.

Tots els suports que t’ofereix l’extensió comarcal

  • Tutories presencials: Tens al teu abast professors tutors que t’acompanyen en l’aprenentatge, aclarint dubtes i consultes.
  • Consulta els horaris de cada titulació i de tutories per assignatures en el link d’oferta docent.
  • Si per qualsevol motiu no pots assistir a les tutories presencials, els tutors del centre comarcal a través del correu electrònic et faran el seguiment que necessitis i respondran a tots els teus dubtes.