Idiomes (CUID)

Presentació

El nou Programa d’estudis de CUID-UNED segueix les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), reconeguts com a títol propi de la UNED.

En l’actualitat, el currículum del CUID s’articula en quatre nivells d’adquisició de competències lingüístiques: Elemental, Bàsic, Intermedi i Avançat.

Nivells

FRANCÈS:
Francés Elemental (A1)
. Francès Bàsic (A2)
. Francés Intermig (B1)
. Francés Avançat (B2)

ANGLÈS:
. Anglès Elemental (A1)
. Anglès Bàsic (A2)
. Anglès Intermig (B1)
. Anglès Avançat (B2)

Guia Didàctica

Consulta la Guia Didàctica aquí.

Calendari d'exàmens

Consulta el calendari d’exàmens aquí.

Reconeixement dels nivells A1, A2 i B1 del CUID per part del Ministeri d'Educació

El Ministeri d’Educació reconeix els nivells A1, A2 i B1 dels idiomes impartits pel CUID. Els estudiants que aprovin algun d’aquests nivells són equiparables als impartits a l’ Escola Oficial d’Idiomes.
També es reconeixen crèdits per a concursos de trasllat i oposicions a professors que han aprovat cursos d’idiomes en el CUID. Els interessats han d’emplenar l’imprès  i presentar-ho en el Ministeri d’Educació.

Col·labora