El Nostre Centre

L’ Extensió Comarcal d’UNED GARROTXA compleix dues funcions bàsiques:

  • El SUPORT a l’activitat acadèmica dels estudiants de la UNED.
  • La GESTIÓ de tots els processos administratius propis de l’activitat acadèmica.

L’any 1972 es va crear la UNED, la universitat a distància d’abast estatal. Dues de les característiques distintives d’aquesta universitat són: la seva metodologia i la seva presència territorial.

La metodologia de la UNED és simple i eficaç, ja que per una banda contempla la creació d’un material propi pensat per a aquest tipus d’ensenyament per tal de facilitar a l’estudiant el seu aprenentatge i, per l’altra banda, compta amb una estructura de centres que facilita el contacte directe de l’estudiant amb professionals que l’ajudaran a la comprensió de les matèries que són l’objecte del seu estudi.

Per tant, la seva oferta ha tingut sempre un caràcter de semi-presencialitat optativa (per a tots aquells estudiants que així ho volen), per tal de donar un suport presencial a qui el pugui necessitar i pal·liar així alguns dels efectes negatius de l’estudi a distància

La Seu

La implantació territorial de la UNED s’ha fet a partir d’una xarxa de centres, els Centres Associats, repartida per tota la geografia estatal i que neixen, en general, a partir de les voluntats d’organismes públics de les localitats on estan ubicats.

El Centres Associats de la UNED a Catalunya es troben a:

i cada un d’ells té diverses extensions per tot el seu territori.

La UNED arriba a Catalunya amb els Centre de Cervera i Tortosa, l’any 1973, després vindrà el Centre de Girona (1975), La Seu d’Urgell(1984), i Terrassa (1990).

El Centre de Girona té extensions a:

  • Figueres
  • Olot
  • Palafrugell
  • Ripoll

L’èxit de la proposta docent de la UNED té molt a veure amb la seva àmplia presència territorial.

Salutació

Si hagués de definir UNED Garrotxa, diria que som un equip de professionals de l’educació amb vocació i entusiasme, que acompanyem els estudiants, virtual i presencialment, al llarg de l’opció educativa que escullen.

Tot i que la societat està patint una crisi econòmica d’abast considerable, volem ser un referent a la comarca de la universitat a distància per aquelles persones que prenguin la decisió d’endinsar-se en el món universitari. I és per això, que en aquests moments convulsos, a pesar de les retallades, a pesar del malestar general i del baix estat d’ànim, no escatimarem cap esforç per oferir un servei educatiu universitari a la ciutat d’Olot i a la comarca de la Garrotxa, impartint tutories presencials de qualitat i aportant materials de suport en línia  a l’estudiant.

El meu agraïment a tot el professorat que configura UNED Garrotxa i als estaments que la fan possible: Diputació de Girona, Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa.

Salutacions ben cordials,

Marta Mallarach
Delegada Extensió Comarcal Garrotxa

Orígens

1986

Neix el Centre Comarcal de la UNED a la Garrotxa d’un pacte entre el Centre Associat d’aquesta Universitat a Girona i l’Ajuntament d’Olot. L’objectiu era oferir a la comarca la possibilitat de poder realitzar el Curs d’Accés per a majors de 25 anys, sense haver-se de desplaçar a Girona.

1990

El centre d’Olot, conjuntament amb els de Palafrugell i Figueres, s’integren a l’organigrama de la UNED i es comença a plantejar la possibilitat d’ampliar la seva oferta d’estudis universitaris.

2001

S’implanta la Diplomatura d’Educació Social.

2002

Després de canviar la Seu diverses vegades d’ubicació, a partir del curs 2002-2003, el Centre Comarcal de la UNED a la Garrotxa va iniciar una nova etapa amb el trasllat definitiu a l’actual seu al carrer Fontanella, 3 d’Olot, a l’antiga fàbrica de Can Montsà, propietat de l’Ajuntament d’Olot. S’implanta la Diplomatura de Turisme.

2003

Es crea el Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID).

2005

S’amplia l’oferta educativa amb la Llicenciatura de Ciències Ambientals a partir dels convenis signats amb l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

2007

A finals d’aquest any, la Delegada del Centre Comarcal La Garrotxa, Carme Grau, després d’una llarga trajectòria al capdavant de la Delegació dóna el relleu a un equip format per tres persones: Marta Mallarach en funcions de Delegada, Anna Barnadas a càrrec de la Coordinació Acadèmica i Esther Gumbao amb la responsabilitat de la Gestió Administrativa.

2008

L’avenç tecnològic i la demanda social porta a dissenyar la pàgina web unedgarrotxa.cat amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de Girona i l’IES Bosc de la Coma. Un nou espai organitzatiu i educatiu que ens permetrà millorar la comunicació i la implantació d’un nou model educatiu que trobi l’equilibri entre la presencialitat (tutories) i la distància (entorns virtuals).

2009

S’implanten els primers cursos de Graus seguint l’estructura de l’EEES (Espai Europeu d’Estudis Superiors) i alhora s’estableix el calendari d’extinció de les Diplomatures i Llicenciatures. Aquests canvis comporten Formació per als professors tant pel que fa al Curs d’adequació a l’EEES, com per a la utilització de nous mitjans tecnològics (plataforma AlF, aula AVIP…). Amb l’extinció de la Diplomatura de Turisme es comença a manifestar inquietud per iniciar el Grau d’Història de l’Art.

2010

S’implanta el Grau d’Història de l’Art i el Curs d’Accés per a majors de 45 anys. S’obre un servei més a l’estudiant amb la plataforma moodle incorporada a la web. Formem part de la Xarxa de Biblioteques d’UNED.

2011

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2012

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2013

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2014

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2015

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

Col·labora