El Nostre Centre

L’ Extensió Comarcal d’UNED GARROTXA compleix dues funcions bàsiques:

  • El SUPORT a l’activitat acadèmica dels estudiants de la UNED.
  • La GESTIÓ de tots els processos administratius propis de l’activitat acadèmica.

L’any 1972 es va crear la UNED, la universitat a distància d’abast estatal. Dues de les característiques distintives d’aquesta universitat són: la seva metodologia i la seva presència territorial.

La metodologia de la UNED és simple i eficaç, ja que per una banda contempla la creació d’un material propi pensat per a aquest tipus d’ensenyament per tal de facilitar a l’estudiant el seu aprenentatge i, per l’altra banda, compta amb una estructura de centres que facilita el contacte directe de l’estudiant amb professionals que l’ajudaran a la comprensió de les matèries que són l’objecte del seu estudi.

Per tant, la seva oferta ha tingut sempre un caràcter de semi-presencialitat optativa (per a tots aquells estudiants que així ho volen), per tal de donar un suport presencial a qui el pugui necessitar i pal·liar així alguns dels efectes negatius de l’estudi a distància

La Seu

La implantació territorial de la UNED s’ha fet a partir d’una xarxa de centres, els Centres Associats, repartida per tota la geografia estatal i que neixen, en general, a partir de les voluntats d’organismes públics de les localitats on estan ubicats.

El Centres Associats de la UNED a Catalunya es troben a:

i cada un d’ells té diverses extensions per tot el seu territori.

La UNED arriba a Catalunya amb els Centre de Cervera i Tortosa, l’any 1973, després vindrà el Centre de Girona (1975), La Seu d’Urgell(1984), i Terrassa (1990).

El Centre de Girona té extensions a:

  • Figueres
  • Olot
  • Palafrugell
  • Ripoll

L’èxit de la proposta docent de la UNED té molt a veure amb la seva àmplia presència territorial.

Salutació

Si haguéssim de definir UNED Garrotxa, diria que som un equip de professionals de l’educació amb vocació i entusiasme, que acompanyem els estudiants, de manera virtual i presencialment, al llarg de l’opció educativa que escullen.

Actualment, coordinem la Formació Senior (per a majors de 50 anys) a nivell provincial: a Girona (Salt), a Figueres i a Olot.  Volem continuar essent un referent a la comarca de la universitat a distància per aquelles persones que prenguin la decisió d’endinsar-se en el món universitari i, sovint, compaginar els estudis amb l’entorn familiar i laboral. Per això, oferim un servei educatiu universitari a la ciutat d’Olot i a la comarca de la Garrotxa, impartint tutories presencials i webconferències de qualitat, tot aportant materials de suport en línia  a l’estudiant.

El nostre agraïment a tot el professorat que configura UNED Garrotxa i als estaments que la fan possible: Diputació de Girona, Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa.

Salutacions ben cordials,

Marta Mallarach i Esther Gumbao
Coordinadores d’Uned Garrotxa

Orígens

1986

Neix el Centre Comarcal de la UNED a la Garrotxa d’un pacte entre el Centre Associat d’aquesta Universitat a Girona i l’Ajuntament d’Olot. L’objectiu era oferir a la comarca la possibilitat de poder realitzar el Curs d’Accés per a majors de 25 anys, sense haver-se de desplaçar a Girona.

1990

El centre d’Olot, conjuntament amb els de Palafrugell i Figueres, s’integren a l’organigrama de la UNED i es comença a plantejar la possibilitat d’ampliar la seva oferta d’estudis universitaris.

2001

S’implanta la Diplomatura d’Educació Social.

2002

Després de canviar la Seu diverses vegades d’ubicació, a partir del curs 2002-2003, el Centre Comarcal de la UNED a la Garrotxa va iniciar una nova etapa amb el trasllat definitiu a l’actual seu al carrer Fontanella, 3 d’Olot, a l’antiga fàbrica de Can Montsà, propietat de l’Ajuntament d’Olot. S’implanta la Diplomatura de Turisme.

2003

Es crea el Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID).

2005

S’amplia l’oferta educativa amb la Llicenciatura de Ciències Ambientals a partir dels convenis signats amb l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

2007

A finals d’aquest any, la Delegada del Centre Comarcal La Garrotxa, Carme Grau, després d’una llarga trajectòria al capdavant de la Delegació dóna el relleu a un equip format per tres persones: Marta Mallarach en funcions de Delegada, Anna Barnadas a càrrec de la Coordinació Acadèmica i Esther Gumbao amb la responsabilitat de la Gestió Administrativa.

2008

L’avenç tecnològic i la demanda social porta a dissenyar la pàgina web unedgarrotxa.cat amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de Girona i l’IES Bosc de la Coma. Un nou espai organitzatiu i educatiu que ens permetrà millorar la comunicació i la implantació d’un nou model educatiu que trobi l’equilibri entre la presencialitat (tutories) i la distància (entorns virtuals).

2009

S’implanten els primers cursos de Graus seguint l’estructura de l’EEES (Espai Europeu d’Estudis Superiors) i alhora s’estableix el calendari d’extinció de les Diplomatures i Llicenciatures. Aquests canvis comporten Formació per als professors tant pel que fa al Curs d’adequació a l’EEES, com per a la utilització de nous mitjans tecnològics (plataforma AlF, aula AVIP…). Amb l’extinció de la Diplomatura de Turisme es comença a manifestar inquietud per iniciar el Grau d’Història de l’Art.

2010

S’implanta el Grau d’Història de l’Art i el Curs d’Accés per a majors de 45 anys. S’obre un servei més a l’estudiant amb la plataforma moodle incorporada a la web. Formem part de la Xarxa de Biblioteques d’UNED.

2011

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2012

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2013

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2014

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2015

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 50 anys, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada intergeneracional. I proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural. Els cursos que s’han dut a terme han estat: “Patrimoni històric i artístic” i “Nutrició i dietètica”.

2016

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en

2017

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en 

2018

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en 

2019

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en 

2020

S’inicia UNED Sènior, que vol oferir formació en 

Col·labora