Grau en Ciències Ambientals

Presentació

Els Objectius del Grau en Ciències Ambientals són, de forma resumida:

1. Formació de professionals amb una visió generalista, multidisciplinar i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement.

2. Formació adequada en els aspectes científics, tècnics, econòmics i jurídics del medi ambient, de forma interdisciplinar.

3. Orientació específica cap a la conservació i gestió del medi ambient i els recursos naturals, la planificació territorial, la gestió i qualitat ambiental, sota la perspectiva de la sostenibilitat.

4. Dotar dels coneixements, tècniques i eines pràctiques necessàries davant les noves problemàtiques i realitats ambientals, la nova legislació i tecnologies, així com les noves preocupacions i percepcions socioambientals.

5. Expressió amb fluïdesa, claredat i coherència, usant de forma correcta la terminologia pròpia de la disciplina, amb congruència en les seves argumentacions mitjançant capacitats d’anàlisi, síntesi, reflexió, comparació i comprensió.

6. Adquisició d’una sèrie de competències generals com la capacitat d’organització i planificació, la independència de judici, la presa de decisions, el respecte pels punts de vista aliens.

7. Com a base per a posteriors estudis de Postgrau, especialitzats o de caràcter transdisciplinari.

Pla d'estudis

  • Primer curs: 60 ECTS (10 assignatures de Formació bàsica de 6 ECTS).
  • Segon curs: 60 ECTS (12 assignatures Obligatòries de 5 ECTS).
  • Tercer curs: 60 ECTS (12 assignatures Obligatòries de 5 ECTS).
  • Quart curs: 60 ECTS (3 assignatures Obligatòries de 5 ECTS + 35 ECTS assignatures optatives a escollir + 10 ECTS Treball fi de grau).

Assignatures

Consulta les assignatures aquí

Calendari d'exàmens

Consulta el calendari d’exàmens aquí.

Tutories

Tura Puntí
Biologia I i II

A concretar
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

David Soler
Geologia I i II

Heribert Figuerola
Mediambient i Societat
hfiguerola@girona.uned.es

Col·labora