Curs d’Accés (CAD)

Pla d’estudis per a majors de 25 anys

  • Primer curs: 60 ECTS (10 assignatures de Formació bàsica de 6 ECTS).
  • Segon curs: 60 ECTS (12 assignatures Obligatòries de 5 ECTS).
  • Tercer curs: 60 ECTS (12 assignatures Obligatòries de 5 ECTS).
  • Quart curs: 60 ECTS (3 assignatures Obligatòries de 5 ECTS + 35 ECTS assignatures optatives a escollir + 10 ECTS Treball fi de grau).

Pla d’estudis per a majors de 40 anys

Els interessats han de complir tres requisits:

  • Haver complert 40 anys abans de l’u d’octubre
  • No estar en possessió de cap titulació d’accés a la Universitat
  •  Acreditar una experiència laboral o professional relacionada amb el Grau al qual es vols accedir (mínim 10 anys)

Més informació

Pla d’estudis per a majors de 45 anys

La prova d’Accés a la Universitat s’estructurarà en un examen comú i una entrevista.

L’examen comú consta de:

  1.  Comentari de Text
  2.  Llengua espanyola

Podeu trobar més informació sobre el curs d’accés aquí.

Tutories

Tura Puntí
Biologia

Marta Güell
Matemàtiques
mguell@girona.uned.es

A concretar
Llengua espanyola
Comentari de Text

Magda Rius
Anglès
mrius@girona.uned.es

Adela Garcia
Psicologia
agarcia@girona.uned.es

Esther Gumbao
Francès
egumbao@girona.uned.es

Col·labora