Curs d’Accés (CAD)

Pla d’estudis per a majors de 25 anys

Si vols accedir a la universitat i no tens la titulació pots fer la prova per a majors de 25 anys. L’únic requisit és tenir els 25 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en que realitzes la prova.

Hi ha dues alternatives per superar la prova:
1. Matricular-te al curs d’accés per a majors de 25 anys amb preparació
2. Inscriure’t a la prova lliure directament sense curs de preparació

La diferència entre el curs i la prova lliure és la preparació i les oportunitats per superar l’accés.
Pel que fa al curs tens la opció de presentar-te a exàmens al gener/febrer per alliberar matèria. També tens la possibilitat de recuperar assignatures al setembre. I si no superes el global de curs al setembre et guarden la nota de la fase general o de l’específica pel curs següent.
A la prova lliure només tens la possibilitat de superar la prova al maig.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Fase general

Comentari de text
Llengua castellana
Llengua estrangera (a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès)

Fase específica

La fase específica consta de 2 exercicis. L’estudiant ha d’escollir l’opció que correspongui amb els estudis de grau que vulgui cursar un cop superada la prova d’accés. La fase específica s’estructura en cinc branques de coneixement.

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la Salut
D. Ciències Socials i Jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

Cada un dels exercicis es puntuaran de 0 a 10. Tant fase general com la fase específica faran mitja amb tots els seus exàmens i després es fa mitja entre les dues fases (general i específica) sempre que l’estudiant arribi a la mitja de 4 punts a cada una de les fases.

 

Pla d’estudis per a majors de 40 anys

Els interessats han de complir tres requisits:

  • Haver complert 40 anys abans de l’u d’octubre
  • No estar en possessió de cap titulació d’accés a la Universitat
  •  Acreditar una experiència laboral o professional relacionada amb el Grau al qual es vols accedir (mínim 10 anys)

Més informació

Pla d’estudis per a majors de 45 anys

La prova d’Accés a la Universitat s’estructurarà en un examen comú i una entrevista.

L’examen comú consta de:

  1.  Comentari de Text
  2.  Llengua espanyola

Podeu trobar més informació sobre el curs d’accés aquí

Tutories

Tura Puntí
Biologia

Marta Güell
Matemàtiques
mguell@girona.uned.es

A concretar
Llengua espanyola
Comentari de Text

Magda Rius
Anglès
mrius@girona.uned.es

Adela Garcia
Psicologia
agarcia@girona.uned.es

Esther Gumbao
Francès
egumbao@girona.uned.es

Col·labora